Center for Unge og Familier tilbyder veldokumenterede indsatser skræddersyet til familier/børn og unge i alderen 6 – 25 år med komplekse adfærdsmæssige udfordringer.

Vores målgruppe er børn og unge mellem 6 og 25 år, med forskellige udviklings- og/ eller trivselsproblemer. det kan f.eks. være konflikter i og udenfor hjemmet, problemer i skolen, negative sociale relationer eller skolevægring. Der kan ligeledes være tale om unge med sværere adfærdsvanskeligheder som misbrug, kriminalitet, psykiatri (fx ADHD, autisme, udviklingsforstyrrelse, angst, OCD, o.lign.), social isolation, spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd).

Vi tilrettelægger et helhedsorienteret forløb omkring familien/ barnet eller den unge så det hele tiden målretter sig de behov en konkret familie/ barnet eller den unge sidder med og kan således tilbyde indsatser på flere niveauer alt efter behov. Som foranstaltning kan vi således facilitere en videre positiv udvikling hos en familie/ barn eller ung og således være med til at sikre at barnet eller den unge kommer positivt videre i livet.

Center for Unge og Familier samarbejder med kommuner på hele Sjælland, Lolland og Falster, som køber os ind til opgaver i familier der ikke vurderes muligt at løse inden for egne rækker. I alle vores forløb samarbejder vi tæt med barnets eller den unges sagsbehandler, således at vi hele tiden sikrer, at den hjælp, der er iværksat, fortsat opfylder behovet hos barnet eller den unge,og at barnet eller den unge trives og udvikler sig positivt.

 

Læs mere om os

Struktureret
Multisystemisk
Indsats
Læs mere

Struktureret
Unge
Indsats
Læs mere

Vi søger trænings-familier

Har du lyst til at have en ung boende? Vi søger trænings-familier på Sjælland.  At være trænings-familie i SMI (Struktureret Multisystemisk Indsats). En SMI trænings-familie  skal have...

Ledige jobs

Ledige jobs hos Center for Unge & Familier: Der er i øjeblikket ingen ledige jobs hos Center for Unge & Familier