Finder du SMI eller SUI relevant, skal du blot kontakte Center for Unge og Familier på Tlf.: +45 70 28 88 22.

Ud fra din beskrivelse af den unges problematik og adfærd, vurderer vi sammen om opgaven er relevant i forhold til vores metoder. Hvis dette er tilfældet, aftales den konkrete opstart af forløbet. Visitationsprocessen skal være med til at sikre, at familien får det helt rigtige tilbud og dermed opnår den bedst mulige effekt af behandlingen.

I visitationsprocessen tager vi også højde for om der er særlige problematikker i familien. Det kunne for eksempel være forældres psykiske sygdom, vold eller misbrug i familien, ADHD eller mildere Asperger hos den unge.