Vi udfordrer os selv til hele tiden at skabe den bedste behandlingsindsats for vores målgruppe. Vores arbejde skal resultere i langtidsholdbare løsninger og således sikre bedst mulig trivsel for de børn, unge og familier vi arbejder med – også på lang sigt.

Vi ønsker at være på forkant med udviklingen, så vi fortsat kan tilbyde de bedst mulige indsatser inden for vores målgruppe. Derfor har vi hele tiden øje for at udvikle vores indsatser bedst muligt i forhold til nyeste forskning på området.

Alle vores indsatser tager udgangspunkt i Brofenbrenners socialøkologiske udviklingsmodel (se nedenstående figur).

Socialøkologisk udviklingsmodel

Brofenbrenners socialøkologiske udviklingsmodel illustrerer, at individet ikke er uafhængigt af familie, netværk og det omgivende samfund, men at al udvikling skal ske i sammenhæng med de omgivelser individet indgår i.

En del af teorigrundlaget er en systemisk tilgang som lægger op til et udvidet fokus på at inddrage forældre samt udvidet familie i arbejdet med den unge. Der vil ligeledes arbejdes med det udvidet familienetværk, den unges netværk, samt alle involverede professionelle systemer (fx skole, fritid, sagsbehandler, psykiatri, læge m.m.). Med andre ord, alle der har en privat eller professionel relation til barnet/ den unge og familien.