Behandlingen varetages af en metodeuddannet behandler som er en del af et behandlingsteam, dvs. et team hvor alle har gennemgået grundtræningen, og følger den beskrevne proces omkring monitorering og evaluering, faglig refleksion og kvalitetssikring. Behandleren vil efter grundtræningen kunne arbejde med grundlæggende familie- og/ eller ungeproblematikker såsom:

  • Relationelle problemer og konflikter i familien og netværket
  • Problemer omkring skole/ hjem samarbejdet
  • Problemer der relaterer sig til anti-sociale venner eller aktiviteter

Hver behandler har ansvar for egne familier/ unge, men der samarbejdes i et team med kendskab til hinandens familier/ unge, så vagtordning, og dækning ved ferie og sygdom kan varetages af alle i teamet i alle familier.CUF’s metoder gør brug af veldokumenterede behandlingsmetoder og redskaber, der understøtter evidensbaseret praksis i forhold til konkrete målgrupper fx kognitiv terapi, dialektisk adfærdsterapi, strukturel systemisk familieterapi og strategisk systemisk familieterapi, Strenghts and Difficulties Questionaire (SDQ) mm.

Alle behandlingsmæssige samtaler tager altid udgangspunkt i de overordnede mål for behandlingen og tilrettelægges hele tiden med evidensbaseret praksis for øje. Hvert møde er planlagt ud fra helt konkrete målsætninger, der alle udspringer af de analyser der løbende udarbejdes omkring de problemområder der er henvist for (se under behandlingsfaser).

Der arbejdes ud fra en ramme der består af 6 hovedprincipper og 4 behandlingsfaser, der sikrer systematik og grundighed i behandlingen, og ikke mindst at denne tilrettelægges med respekt og forståelse for den enkeltes ressourcer og vilkår. En behandling der tilrettelægges efter den enkelte unges, familiens og systemernes behov, problemkompleks og ressourcer.