Struktureret Unge Indsats

Struktureret Unge Indsats (SUI) er en systemrettet indsats der retter sig mod unge, som skønnes at kunne profitere af en struktureret intensiv og multisystemisk foranstaltning.

Målgruppen er psykisk sårbare/ socialt udsatte og/ eller marginaliserede børn og unge mellem 10 og 25 år, der har udviklings- og trivselsproblemer. Disse problemer kan vise sig som fx problemer i skolen, skolevægring, konflikter i/ udenfor hjemmet og negative sociale relationer. Der kan ligeledes være tale om psykiatriske problemstillinger (fx angst, OCD, spiseforstyrrelse, depression, selvskade o.lign.), eller unge med sværere adfærdsvanskeligheder som misbrug og/ eller kriminalitet,

SUI tilbydes til unge, som skønnes at kunne profitere af en intensiv, multisystemisk og familieorienteret foranstaltning, hvor det som udgangspunkt er nok ”kun” at arbejde med individuelle faktorer hos den unge eller som supplement til/ forlængelse af en igangværende SMI-behandling.

Struktureret Unge Indsats består af en grundtræning (CUF’s grundtræning), der overordnet gør behandleren i stand til arbejde med de grundelementer der ligger i CUF’s behandlingsmetoder.
Umiddelbart efter grundtræningen specialiseres medarbejderen i at arbejde specifikt med SUI-
metoden.