Center for Unge & Familier tilbyder ambulant misbrugsbehandling som en del af vores indsatser.

Da der er ikke nogen enkel forklaring på, hvorfor nogle unge udvikler et problematisk forbrug af rusmidler, Skelner vi i CUF mellem flere forskellige former for indsatser når vi taler om rusmiddelbehandling.

Forskning viser, at de unges situation typisk er kendetegnet ved:

  • Belastet opvækst, præget af brud, svigt, stress, overgreb med videre
  • Opvækst i hjem med højt forbrug af rusmidler
  • Mistrivsel og psykiske problematikker
  • Problemer i skolen, fagligt og/eller socialt
  • Venner/netværk med højt forbrug af rusmidler.

Derfor kan vores rusmiddelbehandling både placeres i vores forældreorienterede behandlingsindsats (SMI) eller som en direkte ungeindsats i (SUI).

Vores individuelle rusmiddelbehandlingen bygger på et struktureret samtaleforløb der efter en udredningssamtale består af personlige samtaler mellem den unge og en SUI-behandler. Samtaleteknisk består vores rusmiddelbehandling af kognitiv adfærdsterapi og Den Motiverende Samtale, som kombineres med en række strukturelle elementer, som blandt andet består af gavekort, kontrakt, statusbreve og påmindelser.