SMI er en familieorienteret behandlingsmetode, der arbejder med fokus på at skabe konkrete forandringer i barnet/ den unges adfærd.

Grundlæggende ser vi som udgangspunkt altid ungeproblematikker som et voksenansvar, hvorfor det i første omgang er afgørende at forældrene/ nærmeste omsorgspersonerne siger ja til SMI-behandling. I SMI er det derfor også forældrene/ omsorgspersonerne vi i første omgang vil samarbejde med ift. undersøgelse og forståelse af overordnede problematikker mm., ligesom det også er forældrene/ omsorgspersonerne vi i første omgang vil samarbejde med omkring det at få minimeret den risikoadfærd der er hos barnet/ den unge og som er udgangspunktet for henvisningen.

I SMI samarbejder vi i første omgang med forældre/ omsorgspersoner og øvrige nøglepersoner på at forstå den risikoadfærd barnet/ den unge har, med henblik på at støtte forældrene/ omsorgspersonerne og alle andre nøglepersoner omkring familien i, at sikre barnet/ den unges trivsel bedst muligt. Fokus i dette analysearbejde vil derfor være at identificere så mange systemiske faktorer som overhovedet muligt, da disse faktorer ofte lettest kan tilgås og ændres af forældrene/ omsorgspersonerne. Dette kan f.eks. være ift. hvordan forældrene/ omsorgspersonerne bedst muligt kan opstille regler og rammer i hverdagen, således at de ikke hver gang ender i store konflikter; det kan være hvordan de konkret håndtere, når barnet/ den unge ikke overholder en aftale eller det kan være at støtte dem i hvordan de bedst håndtere konkrete konfliktsituationer så disse ikke eskalerer uhensigtsmæssigt meget. 

Behandlingen tilpasses efterhånden således at der sammen med den forældre-/ systemorienterede behandling, også tilbydes en mere og mere systemisk orienteret familiebehandling. Derfor vil der i SMI også være et fokus på tidligt at inddrage barnet/ den unge i behandlingen, hvor fokus vi være, at samle hele familien omkring familiebehandlingen.

I de tilfælde hvor der arbejdes med en midlertidig anbringelse af barnet/ den unge i en træningsfamilie, inddrages barnet/ den unge helt fra start.

Inddragelse af barnet/ den unge

SMI kan med undtagelse af de tilfælde hvor der arbejdes med en midlertidig anbringelse af barnet/ den unge i en træningsfamilie, startes op uden barnet/ den unges samtykke, da fokus som beskrevet i første omgang rettes mod forældre/ nærmeste omsorgspersoner. Vurderes det ved opstart eller senere hen i behandlingen nødvendigt for opnåelsen af de overordnede mål at arbejde individuelt med barnet/ den unge er det dog vigtigt, at barnet/ den unge efterfølgende giver samtykke til dette.