CUF’s metoder tager alle udgangspunkt i problemadfærd i familien. Målgruppen er socialt udsatte børn og unge mellem 6 og 17 år, der har udviklings- og trivselsproblemer. Disse problemer kan vise sig som fx konflikter i og udenfor hjemmet, problemer i skolen, negative sociale relationer eller skolevægring. Der kan ligeledes være tale om unge med sværere adfærdsvanskeligheder som misbrug, kriminalitet, psykiatri (fx ADHD, lettere autisme, udviklingsforstyrrelse, angst, OCD, o.lign.), social isolation, spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd.

Der er dog ikke tale om en såkaldt ”one size fits all” -metode, da behandlingen bygger på en række gennemgående indsatskomponenter, som sikrer at der hele tiden tages udgangspunkt i den enkelte familie.

Vigtigt er det, at behandlingen er fleksibel og tilpasses ift. målgruppen, problemkompleks og udviklingsniveau. Derfor vil der allerede i visitationen tages højde for/ undersøges hvorvidt de adfærdsmæssige problemstillinger der er tale om hos den enkelte unge/ familie, matcher de kompetencer vi sidder med i forhold til opgaveløsning.

Center for Unge & Familier tilbyder behandling til familier/ unge, som skønnes at kunne profitere af en intensiv, multisystemisk og familieorienteret behandlingsindsats.

Indsatsen er dog ikke egnet til unge, som er akut selvmordstruede eller akut psykotiske. Disse vil dog kunne starte et forløb, så snart de er stabiliserede.