Målet med behandlingen er, at de problemstillinger, der påvirker barnets/ den unges trivsel og udvikling er mindsket i omfang eller stoppet. Disse mål kan være at familierelationer bedres, stabil skolegang, bedre sociale færdigheder, prosociale relationer og fritidsaktiviteter, intet misbrug, ingen kriminalitet etc.

Målet vil sættes ud fra de konkrete henvisninger af det enkelte barn og dennes familie. Det tilsigtes, at barnets/ den unges funktionsniveau og dagligdag er på et niveau, der sikrer den bedst mulige livskvalitet for denne, og at der ved behandlingens slutning er lavet planer for sikring af, at den gode udvikling eller det stabile fortsætter. Det forventes således, at problemstillingerne hos barnet/ den unge og familien er nedbragt til et niveau, der enten gør det relevant at anvende en mindre indgribende indsats eller i bedste fald gør yderligere indsats overflødig.

Yderligere er det et mål, at der sammen med sagsbehandler, familien, skolen, m.v. laves aftaler og planer for evt. støttende og opfølgende indsatser ud fra anbefalinger gennem behandlingsforløbet, eks. ved et midtvejsmøde, og at der aftales opfølgende møder (6 uger, 3 mdr. og 5 mdr. efter afslutningen). Dette indskrives i en fælles handleplan for familien og de involverede systemer.