Igennem vores mange års erfaring med bl.a. det kriminalitetsforebyggende behandlingsprogram MST, har vi i Center for Unge & Familier en bred erfaring i forhold til at kunne skræddersy en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats. Vi har stor erfaring med at kunne inddrage fagfolk og ressourcepersoner, som f.eks. skolelærere eller fodboldtrænere, til at tackle de mange – og ofte komplekse problemstillinger, der er forbundet med barnet eller den unges kriminelle adfærd, og være med til at sikre, at barnet eller den unge løftes ud af kriminalitet.

Har ungdomskriminalitetsnævnet fastsat et forbedringsforløb for den unge kan vi skræddersy et sådanne ud fra den konkrete sag. Formålet vil være at sikre, at barnet eller den unge kriminelle slår ind på en konstruktiv livsbane uden kriminalitet. Indebære forbedringsforløbet at barnet eller den unge forpligtes til at deltage i behandling for hashmisbrug kan vi ligeledes varetage dette, således at indsatsen omkring barnet/ den unge/ familien bliver så ensartet som overhovedet muligt (se SUI). Stilles der krav om, at den unge færdiggør folkeskolen vil vi gennem vores SMI-behandling arbejde målrettet med både forældre, lærere og øvrige relevante nøglepersoner omkring dette mål.