I Center for Unge & Familier er det et overordnet mål i vores arbejde, at barnet/den unge bliver en kompetent aktør i eget liv. Et kontaktpersonforløb er et fagligt pædagogisk tilbud til sårbare børn og unge, der har det svært

Med udgangspunkt i en kognitiv tilgang støttes den unge mod et selvhjulpen liv hvor den unge bl.a. kan passe mødetider på uddannelsessted eller arbejdsplads m.m. Vi samarbejder med den unge på at opbygge en tillidsfuld kontakt til en voksen, som kan fremstå som rollemodel og udvise autoritet over for den unge

Vores gennemgående kontaktpersonsordning er koordinerende i forhold til fastholdelse af studie, erhvervs-/ kompetencegivende uddannelse og eller praktikforløb, elevforløb m.m.

Vi er ligeledes opsøgende og koordinerende i forhold til etablering af virksomhedspraktiks i samarbejde med jobcentrer, kommune og andre involveret.

formålet med en gennemgående kontaktpersonsordning er, at støtte den unge i fastholdelse i uddannelse eller beskæftigelse og i den forbindelse være bindeleddet og koordinator for den unge imellem kommunale indsatser og uddannelsesinstitutioner.