Familie & Evidenscenter skifter navn

Vores domænenavn vil fra den 1.1.19 være www.cuf.dk

Gå direkte til forsiden

Familie & Evidenscenter har gennem en længere periode arbejdet med at foretage nogle interne ændringer, der skal være med til at styrke vores tilbud i forhold til de forskellige forespørgsler, vi ofte får på mere brede problemstillinger.
Baggrunden for dette er, at vi over længere tid har set, at den ekspertise, erfaring og de kompetencer vi
sidder med, kan bruges i flere sammenhænge og således komme flere familier, børn og unge til gavn end vi
hidtil har kunne.

For godt halvandet år siden valgte vi at trække os ud af vores daværende samarbejde med TFCO, for i stedet at arbejde med at bruge flere af de kerneelementer der kendetegner de evidensbaserede programmer, vi gennem mange år har arbejdet med, til at udvikle vores egen metode. I første omgang var vores egen metode (SMI) tænkt som en pendant til TFCO, men efter at vi har arbejdet med SMI i nu halvandet år kan vi se, at vi med denne metode kan ramme bedre og bredere end vi hidtil har gjort i den evidensbaserede programramme.

Vi har af forskellige årsager valgt helt at træde ud af de evidensbaserede programmer (MST og FFT) som igennem så mange år har været vores anker, for fremadrettet kun at tilbyde SMI (Struktureret MultiSystemisk Indsats) – dette på baggrund af, at vi med denne, ser os langt bedre i stand til at arbejde med en bredere målgruppe, en større fleksibilitet samt i vores øjne en endnu mere skræddersyet indsats indenfor familiebehandling og støtte til udsatte børn; unge og deres familier generelt.

På baggrund af dette har vi derfor også valgt at skifte navn fra FEC til CUF (Center for unge og Familier) –
Dette fordi vi tænker at dette navn bedre matcher det vi overordnet kan tilbyde.
Familiebehandlingsarbejdet i CUF bygger på veldokumenterede elementer baseret på forskning, nyeste viden og mange års erfaring med familiebehandlingsarbejde.
Vi vil fortsat levere en høj kvalitet i vores behandlingsarbejde og i forhold til dette hele tiden bestræbe os på at yde det bedste i forhold til de familier og samarbejdspartnere vi samarbejder med.

Sideløbende med denne proces arbejder vi ligeledes med at udvikle en behandlingsindsats direkte møntet til unge. Indsatsen hedder SUI (Struktureret Unge Indsats), som er en indsats der primært ud fra et kognitivt perspektiv kombinerer behandlende samtaler og konkret færdighedstræning i en og samme indsats.
Behandlingen er som nævnt direkte møntet til den unge, men med et væsentligt fokus på hele tiden at inddrage forældrene i, hvordan de bedst muligt kan støtte op omkring behandlingen.

Vores motto er fortsat: Whatever it takes, hvilket for os betyder, at vi går det ekstra skridt for at lykkedes; vi ser muligheder frem for begrænsninger; vi ser potentiale for udvikling i alle henseender – kort sagt: vi finder de løsninger der skal til.

Du kan læse mere om vores 2 metoder (SMI & SUI) på www.cuf.dk