CUF’s familie-behandlingsindsats er baseret på vores vision – at skabe den bedst mulige behandlingsindsats for vores målgruppe og levere ekstraordinære langtidsholdbare løsninger.

Struktureret Multisystemisk Indsats (SMI) er en intensiv systemrettet familieterapeutisk behandling der retter sig mod familier, som skønnes at kunne profitere af en intensiv, multisystemisk og familiebaseret behandlingsindsats.

Center for Unge & Familier er eksperter i at støtte familier til nødvendige forandringer i familielivet for at sikre børns trivsel og udvikling. Målgruppen er familier med børn i mistrivsel. Det kan være socialt udsatte børn og unge mellem 6 og 17 år, der har udviklings- og trivselsproblemer. Disse problemer kan vise sig som fx konflikter i og udenfor hjemmet, problemer i skolen, negative sociale relationer eller skolevægring. Der kan ligeledes være tale om unge med sværere adfærdsvanskeligheder som misbrug, kriminalitet, psykiatri (fx ADHD, autisme, udviklingsforstyrrelse, angst, OCD, o.lign.), social isolation, spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd.

Målgruppen kan ligeledes være de familier med unge mellem 6 og 17 år der henvises med længerevarende alvorlige adfærdsvanskeligheder, såsom skolevægring; kriminalitet; aggressiv adfærd i/ og uden for hjemmet; misbrug eller anden tydelig negativ adfærd, hvor det af forskellige årsager vurderes nødvendigt med intensiv forældreorienteret indsats.

Det primære fokus i forhold til arbejdet med denne målgruppe er forældrene/ de nærmeste omsorgspersoner og de øvrige nøgle- og netværkspersoner der er omkring den unge og familien.

SMI behandlingen er en intensiv kortidsbehandling på 5 til 7 måneder, hvor det primære fokus i første omgang er at støtte forældre og andre nøglepersoner i bedst muligt at håndtere den unges/barnets adfærd på en måde der i sidste ende motiverer den unge til at ændre adfærd.

Barnet/ den unge skal som udgangspunkt bo hos omsorgspersoner dvs. være hjemmeboende, i netværkspleje eller hos plejefamilie. I SMI kan barnet/den unge i en overgang anbringes i træningsfamilie, som en del af en struktureret og helhedsorienteret behandling. Målet for denne anbringelse er, at barnet/den unge i voksende omfang kan bo hjemme igen og til sidst flytter helt hjem.

Der kan i SMI også være tale om børn og unge, hvor der ønskes en hjemgivelse fra anbringelse eller flytning til plejefamilie. Her kan indsatsen – ud over at behandle identificerede udviklings- og trivselsproblemer støtte op om, at processen/ overgangen fungerer og at hjemgivelsen eller flytningen til plejefamilie ikke bryder sammen.

Læs mere om Struktureret Multisystemisk Indsats her