Behandlingen er opdelt i fire faser: udrednings- og motivationsfasen; analysefasen; Ændringsfasen; Generaliseringsfasen . I alle faser arbejdes der målrettet med motivation og engagement af alle systemer. Motivation og engagement handler om at få behandlingen og elementerne i den til at give mening for de involverede og bruge ressourcer der er i familien og omkring dem. vigtigst er det, at de interventioner der er koblet på de forskellige elementer, giver mening for dem, der er direkte involveret.

Ligeledes foregår generaliseringen af behandlingen i alle faser af forløbet, men intensiveres i den sidste fase. Her er fokus sikring af, at de nye redskaber og måder familien, barnet/ den unge og de involverede systemer interagerer på, fortsætter efter behandlingen stopper. Der laves vedligeholdelsesplaner/ udviklingsplaner til alle de interventioner, der har den ønskede effekt på problemkomplekset og som styrker livskvaliteten for barnet/ den unge og dennes familie.