Behandlingen i Center for Unge og Familier er bygget op omkring et internt kvalitetssikringssystem der er med til at sikre at kvaliteten i behandlingen er på sit højeste:

CUF’s kvalitetssikringssystem
 • Hver uge monitoreres der på hvorvidt metodens grundelementer, behandlingsfaser og principper er fulgt via vejledning som tager udgangspunkt i ugentlige målrefleksioner. Den ugentlige vejledning suppleres med ugentlig konsultation, hvor det primære fokus er at sikre den metodiske del af behandlingen bliver fulgt.
 • Vejleder samarbejder kontinuerligt med behandleren om dennes behandlingsmæssige udviklingspunkter og der laves i forbindelse med dette kontinuerlige udviklingsplaner for behandleren.
 • Vejleder laver ugentligt fidelitetsvurdering /metodetrohedsvurdering af behandlerens arbejde, for systematisk at monitorere behandleren faglige niveau og udvikling. Fidelitetsvurderingerne inddrages ligeledes i de kontinuerlige udviklingsplaner for behandleren.
 • Vores behandlere indsamler løbende kvalitative effektmålinger af behandlingen, via spørgeskemaer som den unge, forældre og skole udfylder.  Yderligere laves en kvalitativ effektmåling 5 måneder efter behandlingen. Der indsamles:
  • En status på den unges problemadfærd (skolegang, forbrug af alkohol og stoffer, kriminelle handlinger)
  • En vurdering af den unges samlede styrker og udfordringer via SDQ (Strength and Difficulties Questionaire)
  • En vurdering af familiens styrker og udfordringer via SCORE-15.
  • Derudover laves der ved start og slut ligeledes en risikovurdering ift. kriminalitet på de unge, der henvises på baggrund af kriminalitetsrisikofyldt adfærd. Til dette bruges YLS-CMI.
 • Konsulenten samarbejder kontinuerligt med vejlederen omkring det daglige faglige arbejde, der udføres af teamet. Konsulenten samarbejder i forbindelse med dette med vejleder omkring vejleders udarbejdelse af udviklingsplaner for behandleren, samt konkrete fokusområder for teamets generelle faglige udvikling
 • Derudover samarbejder konsulenten kontinuerligt med vejlederen omkring vejlederens faglige udviklingspunkter og laver i forbindelse med dette kontinuerlige udviklingsplaner for vejlederen.
 • Ligeledes står konsulenten for planlægning og undervisning i forbindelse med grundtræning og supplerende træningsseminarer.