Center for Unge og Familiers behandlingsmetode tager udgangspunkt i Brofenbrenners socialøkologiske udviklingsmodel

Brofenbrenners socialøkologiske udviklingsmodel illustrerer, at individet ikke er uafhængigt af familie, netværk og det omgivende samfund, men at al udvikling skal ske i sammenhæng med de omgivelser individet indgår i.

Med familien i centrum arbejdes der med risikofaktorer og de relationelle og strukturelle problemer, der er i familien og mellem de involverede systemer, hvor den unge færdes. Behandlingen er fleksibel i forhold til problemkompleks og tilpasses udviklingsniveau og familiens ressourcer.

Behandlingen er intensiv og ofte tidsbegrænset, hvilket bl.a. vi sige at der afholdes hyppige ”møder” med familien/ barnet/ den unge. Behandleren mødes derfor med familien/barnet/den unge op til flere gange ugentligt i starten og muligvis mindre mod slutningen. Ligeledes er vi altid til rådighed for telefonisk sparring, således at familien/ barnet/ den unge altid vil kunne få rådgivning i forhold til en given problemstilling.

Alle møder er med udgangspunkt i de problematikker, der ligger til grund for henvisningen, og med de af familien og systemerne ønskede mål for øje. Behandlingen varetages af en behandler, som overordnet er ansvarlig for behandlingen. Der vil igennem hele forløbet være fokus på at inddrage alle relevante professionelle systemer, for på den måde at sikre, at problemerne løses i fællesskab.