SUI er en indsats der retter sig direkte til unge og de konkrete udfordringer en ung kan sidde med. Det kan være kognitiv behandling ift. angstproblematikker, OCD eller lignende; konkret misbrugsbehandling; støttende samtaler ift. personlighed og antisociale holdninger, støtte til skole og fritid mm. – samtale/behandlingsforløb der alle er bundet op med konkret færdighedstræning med samme behandler i det nærmiljø den unge befinder sig i. Indsatsen bygger på de samme principper og den samme metodik som vores mere omsiggribende familieindsatser, men er direkte henvendt til den unge – dog hele tiden med en tydelig involvering af den unges forældre. Aldersgruppen er 6-17 år.