Resultater:

  • forebyggelse af længerevarende anbringelse
  • Reduktion i den unges adfærdsproblemer
  • Forbedret kommunikation og samarbejde i familien
  • Forbedret skolegang
  • Reduktion af misbrug
  • Reduktion af kriminalitet
  • Reduktion af familiekonflikter
  • Færre søskende involveret i risikoadfærd