Behandling

SMI er en familieorienteret behandlingsmetode, der arbejder med fokus på at skabe konkrete forandringer i barnet/ den unges adfærd.
Grundlæggende ser vi som udgangspunkt altid ungeproblematikker som et voksenansvar, hvorfor det i første omgang er afgørende at forældrene/ nærmeste omsorgspersonerne siger ja til SMI-behandling. I SMI er det derfor også forældrene/ omsorgspersonerne vi i første omgang vil samarbejde med ift. undersøgelse og forståelse af overordnede problematikker mm., ligesom det også er forældrene/ omsorgspersonerne vi i første omgang vil samarbejde med omkring det at få minimeret den risikoadfærd der er hos barnet/ den unge og som er udgangspunktet for
henvisningen.

I SMI samarbejder vi i første omgang med forældre/ omsorgspersoner og øvrige nøglepersoner på at forstå den risikoadfærd barnet/ den unge har, med henblik på at støtte forældrene/ omsorgspersonerne og alle andre nøglepersoner omkring familien i, at sikre barnet/ den unges trivsel bedst muligt. Fokus i dette analysearbejde vil derfor være at identificere så mange systemiske faktorer som overhovedet muligt, da disse faktorer ofte lettest kan tilgås og ændres af forældrene/ omsorgspersonerne. Dette kan f.eks. være ift. hvordan forældrene/ omsorgspersonerne bedst muligt kan opstille regler og rammer i hverdagen, således at de ikke hver gang ender i store konflikter; det kan være hvordan de konkret håndtere, når barnet/ den unge ikke overholder en aftale eller det kan være at støtte dem i hvordan de bedst håndtere konkrete konfliktsituationer så disse ikke eskalerer uhensigtsmæssigt meget.
Behandlingen tilpasses efterhånden således at der sammen med den forældre-/ systemorienterede behandling, også tilbydes en mere og mere systemisk orienteret familiebehandling. Derfor vil der i SMI også være et fokus på tidligt at inddrage barnet/ den unge i behandlingen, hvor fokus vi være, at samle hele familien omkring familiebehandlingen. SMI-behandleren vil derfor også skulle trænes i at arbejde mere familieorienteret med henblik på at kunne arbejde med hele familien omkring relationelle problemer og konflikter i familien.
I de tilfælde hvor der arbejdes med en midlertidig anbringelse af barnet/ den unge i en
træningsfamilie, inddrages barnet/ den unge helt fra start.

Inddragelse af barnet/ den unge

SMI kan med undtagelse af de tilfælde hvor der arbejdes med en midlertidig anbringelse af barnet/ den unge i en træningsfamilie, startes op uden barnet/ den unges samtykke, da fokus som beskrevet i første omgang rettes mod forældre/ nærmeste omsorgspersoner. Vurderes det ved opstart eller senere hen i behandlingen nødvendigt for opnåelsen af de overordnede mål at arbejde individuelt med barnet/ den unge er det dog vigtigt, at barnet/ den unge efterfølgende giver samtykke til dette.

Tilrettelæggelse af behandlingen

SMI-behandlingen varetages som beskrevet af en uddannet SMI-behandler som er en del af et behandlingsteam, dvs. et team hvor alle har gennemgået grundtræningen, er specialiseret i at arbejde specifikt med SMI-metoden og som følger den beskrevne proces omkring monitorering og evaluering, faglig refleksion og kvalitetssikring.

Hver SMI-behandler har ansvar for egne familier og dermed også ansvaret for at arbejde med alle de nøglepersoner der er omkring barnet/ den unge og deres forældre. Er barnet/ den unge anbragt i en træningsfamilie er det derfor også SMI-behandlerens ansvar at samarbejde med træningsfamilien og i forhold til dette støtte/ vejlede denne i deres arbejde omkring de overordnede mål.

SMI gør brug af veldokumenterede behandlingsmetoder og redskaber, der understøtter evidensbaseret praksis i forhold til konkrete målgrupper fx kognitiv terapi; dialektisk adfærdsterapi; strukturel systemisk familieterapi og strategisk systemisk familieterapi; contingency management (CM); Strenghts and Difficulties Questionaire (SDQ), YLS/CMI mm.
De kontinuerlige samtaler med forældre/ omsorgspersoner, træningsfamilie, skolelærere mm. tager altid udgangspunkt i de overordnede mål for behandlingen og tilrettelægges hele tiden med evidensbaseret praksis for øje. Hvert møde er planlagt ud fra helt konkrete målsætninger, der alle udspringer af de analyser der løbende udarbejdes omkring de problemområder der er henvist for.

Alle sessioner videofilmes eller optages på bånd, så behandlerne kan få direkte feedback fra teamet i den ugentlige vejledning, hvor der også gives feedback på hvorvidt de forskellige behandlingsfaser og principper efterleves og idéer til hvordan de kan omsætte denne feedback i behandlingen.