Behandlingen i Center for Unge og Familier er bygget op omkring et internt kvalitetssikringssystem der er med til at sikre at kvaliteten i behandlingen er på sit højeste:

  • Hver uge monitoreres der på hvorvidt metodens grundelementer, behandlingsfaser og principper er fulgt via vejledning som tager udgangspunkt i ugentlige målrefleksioner. Den ugentlige vejledning suppleres med ugentlig konsultation, hvor det primære fokus er at sikre den metodiske del af behandlingen bliver fulgt.
  • Vejleder samarbejder kontinuerligt med behandleren om dennes behandlingsmæssige udviklingspunkter og der laves i forbindelse med dette kontinuerlige udviklingsplaner for behandleren.
  • Konsulenten samarbejder kontinuerligt med vejlederen omkring det daglige faglige arbejde, der udføres af teamet. Konsulenten samarbejder i forbindelse med dette med vejleder omkring vejleders udarbejdelse af udviklingsplaner for behandleren, samt konkrete fokusområder for teamets generelle faglige udvikling
  • Derudover samarbejder konsulenten kontinuerligt med vejlederen omkring vejlederens faglige udviklingspunkter og laver i forbindelse med dette kontinuerlige udviklingsplaner for vejlederen.
  • Ligeledes står konsulenten for planlægning og undervisning i forbindelse med grundtræning og supplerende træningsseminarer.